Radomski Szpital Specjalistyczny włącza się do akcji objazdowej pomocy ratowniczej osobom bezdomnym i ubogim przebywającym poza schroniskami – w pustostanach, w ogródkach działkowych, garażach a nawet w namiotach i szałasach. Chcemy pomóc tym osobom przetrwać najtrudniejszy okres, czyli zimę, kiedy zdarza się najwięcej zamarznięć i pogorszeń stanu zdrowia. Wśród osób bezdomnych najwięcej zgonów zdarza się z powodu wychłodzenia, zaniedbanych urazów, schorzeń i uzależnień.
W ramach projektu wykwalifikowani ratownicy medyczni RSZS wyposażeni w sprzęt i środki medyczne, będą udzielać doraźnej pomocy medycznej wskazanym przez Strażników Miejskich osobom bezdomnym. Podczas interwencji medycy bezpośrednio udzielą pomocy potrzebującym polegającą na opatrzeniu ran, zmierzeniu ciśnienia, czy osłuchaniu płuc. Ratownicy będą udzielać osobom bezdomnym fachowych porad, a także informować o możliwościach podjęcia terapii w przypadku uzależnień i wychodzenia z bezdomności.

Założenia wspólnej akcji zostały przedstawione podczas zorganizowanej przez Caritas Diecezji Radomskiej konferencji prasowej, która odbyła się w dniu 27 listopada 2018 roku.

 

rszs1