W dniu 5 grudnia 2018 roku w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Tytusa Chałubińskiego odbyło się szkolenie „Podstawy Dawstwa Narządów” ETPOD (European Training Program on Organ Donation) wypracowane w ramach projektu Komisji Europejskiej. Szkolenie zostało zorganizowane przy wsparciu Poltransplantu oraz Ministerstwa Zdrowia (środki na ten cel pozyskane przez Polską Unię Medycyny Transplantacyjnej w ramach Partnerstwa Dla Transplantacji pochodzą z Narodowego Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej). Konferencja zgromadziła personel medyczny szpitala zainteresowany problematyką dawstwa narządów. Jej organizatorami byli: prof. dr hab. med. Roman Danielewicz Chirurg transplantolog Kliniki Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej WUM Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w Warszawie, dr Robert Trześniewski Anestezjolog, koordynator transplantacyjny Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu, mgr Dorota Zielińska Psycholog kliniczny w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA w Warszawie, mgr Edyta Karpeta Regionalny koordynator pobierania i przeszczepiania narządów Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w Warszawie, mgr Marek Pacyna- Dyrektor Radomskiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Tytusa Chałubińskiego, dr Andrzej Gajda Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa
Radomskiego Szpitala Specjalistycznego ,dr Barbara Magdzińska-Kupczałojć Ordynator Anestezjologii i Intensywnej Terapii Radomskiego Szpitala Specjalistycznego, dr Andrzej Borysowicz Ordynator Oddziału Neurologicznego i Pododdziału Udarowego Radomskiego Szpitala Specjalistycznego, dr Katarzyna Biegańska Anestezjolog, koordynator transplantacyjny Radomskiego Szpitala Specjalistycznego. Realizowanie programu pozyskiwania narządów od osób zmarłych w celu przeszczepienia, oprócz szeroko pojętej akceptacji społecznej, wsparcia autorytetów, Kościoła oraz władz wymaga także zorganizowania działań w samym szpitalu, w tym miedzy innymi przeszkolenia personelu w celu zwiększenia wiedzy oraz kształtowania należytych postaw wobec dawstwa narządów. Temu zagadnieniu zostało poświęcone szkolenie zorganizowane w
Radomskim Szpitalu Specjalistycznym.

ETPOD11 ETPOD33

ETPOD44 ETPOD55

ETPOD66 ETPOD77