ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH

Kierownik: lek. Wojciech Iwaszczukiewicz
Pielęgniarka oddziałowa:  Urszula Medaj
Kierownik: tel. 48 361-54-12
Gabinet lekarski: tel. 48 361-54-07 lub 48 361-56-80
Dyżurka pielęgniarek: tel. 48 361-54-14 oraz 361-54-05


Lekarze pracujący w oddziale:
lek. Grzegorz Dąbrowski
lek. Tomasz Fit
lek. Wojciech Iwaszczukiewicz
lek. Bożena Lenkiewicz-Górska
lek. Dorota Młodawska-Chołuj
lek. Magdalena Oficjalska
lek. Ireneusz Orzechowski
lek. Jacek Węgrzycki
lek. Jolanta Baran
lek. Ewa Kotlarz
lek. Maria Puton-Kowalska
lek. Magdalena Jabłońska
lek. Ewa Koziara


 Zmiana zasad odwiedzin chorych przebywających w Oddziale Wewnętrznym

Odwiedziny w oddziale mogą odbywać się codziennie w godz. 8.00-20.00, natomiast w porze nocnej tylko w uzasadnionych przypadkach za zgodą personelu medycznego.

W godzinach 9.00-11.00 odbywają się wizyty lekarskie –

Prosimy odwiedzających w nie przebywanie w tym czasie w oddziale.

Liczba łóżek: 46, w tym 6 łóżek intensywnego nadzoru

Oddział zapewnia swoim pacjentom postępowanie diagnostyczno – lecznicze oraz wysoki standard opieki pielęgniarskiej. Oddział zajmuje się diagnostyką i leczeniem zachowawczym pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego, oddechowego, zaburzeniami przemiany materii, chorobami endokrynologicznymi, przewodu pokarmowego i innymi.

W ramach diagnostyki hospitalizowanych pacjentów jest możliwość wykonania następujących badań:

  • EKG, Holter EKG, Holter RR, Echokardiografia;
  • EEG, EMG;
  • Spirometria;
  • Badania obrazowe – USG, RTG, tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny;
  • Badania bakteriologiczne, pełny zakres badań laboratoryjnych.

W ciągu roku wykonywanych jest około 2500 hospitalizacji.

Nowo wyremontowany oddział zapewnia komfort pobytu pacjentów.