ODDZIAŁ REHABILITACJI I REHABILITACJI NEUROLOGICZNEJ

Kierownik: lek. Małgorzata Grel
Pielęgniarka oddziałowa: mgr Danuta Wójcik
Kierownik Zespołu Fizjoterapeutów: mgr Aneta Niedźwieź
Koordynator Terapii Neuropsychologicznej: dr n. hum. Kinga Dziwańska
Kierownik tel. 48 363 53 73, 48 36 33 255 wew.115
Gabinet lekarski tel.48 363 53 73, 48 36 33 255 wew.115
Dyżurka pielęgniarek tel 48 36 33 255 wew.(parter) 111 i (piętro) 127


Lekarze pracujący w oddziale:
lek. Joanna Czekaj
lek. Andrzej Kozera
lek. Iryna Ogonowska-Chamara
lek. Anna Grabowska
lek. Barbara Dudziak
lek. Marlena Kurzawa – Fornal


Liczba łóżek: 54

Oddział realizuje kompleksowe świadczenia rehabilitacji w zakresie Rehabilitacji Ogólnoustrojowej i Rehabilitacji Neurologicznej

 1. Rehabilitacja Ogólnoustrojowa obejmuje pacjentów m.in.po:
 •  urazach narządu ruchu,
 • amputacjach kończyn,
 • zabiegach operacyjnych,
 • zaostrzeniach chorób przewlekłych  m.in. choroby zwyrodnieniowe stawów obwodowych i kręgosłupa
 • przewlekłe choroby neurologiczne m.in. Choroba Parkinsona, S.M.

W ramach rehabilitacji ogólnoustrojowej hospitalizujemy około 500 pacjentów rocznie, w tym ½ po tak zwanym ostrym zachorowaniu

 1. Rehabilitacja Neurologiczna obejmuje przede wszystkim pacjentów po:
 • ostrych incydentach mózgowych(udary niedokrwienne i krwotoczne mózgu), zapaleniu opon  mózgowo-rdzeniowych i mózgu,
 • urazach OUN( urazy mózgu, rdzenia kręgowego)
 • zabiegach operacyjnych na OUN (np. operacji guzów, krwiaków, tętniaków mózgu)

W ramach rehabilitacji neurologicznej hospitalizujemy około 300 pacjentów rocznie, w tym 2/3  po tzw. ostrym zachorowaniu.

Pacjenci kwalifikowani są do leczenia przez lekarzy zatrudnionych w Oddziale Rehabilitacji od poniedziałku do czwartku w godzinach 12.30 -14.00 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. Pacjenci wini zgłosić się z aktualnym skierowaniem oraz dokumentacją medyczną potwierdzającą rozpoznanie.

Oddział dysponuje bogatym i nowoczesnym zapleczem do usprawniania zarówno funkcji ruchowych, wyższych czynności psychicznych, jak również do pielęgnacji i opieki nad pacjentem.

 1. Pracownia Kinezyterapii
 • sala gimnastyczna – pracownia wyposażono w UGUL-e, szyny CPM dla kończyn dolnych
  i górnych, rotor elektryczny, system Redcord, Keiser
 • sala gimnastyczna do ćwiczeń indywidualnych i grupowych
 • pracownia do terapii funkcjonalnej 3D (Spece curle)
 • pracownia do pracy z Biofeedbackiem (leg tensor, bieżnia z analizą chodu i możliwością oceny  EMG, platforma balansowa, izokinetyka)
 • możliwość reedukcji chodu (egzoszkielet)
 1. Pracownia fizykoterapii gdzie wykonywane są zabiegi z zakresu: elektroterapii, magnetoterapii( w tym system Vifor), światłolecznictwa, laseroterapii( w tym leser wysokoenergetyczny),ultradźwięków, krioterapii, stymulacji kawitacyjnej, terapia polem magnetycznym wielkiej częstotliwości(teraplus, diatermia), terapia energotonowa, fala uderzeniowa, parafinoterapii, hydroterapii
 2. Pracownia terapii neuropsychologicznej- w ramach pracowni prowadzona jest diagnoza i terapia procesów poznawczych, funkcji językowych, wykonawczych, emocjonalno-osobowościowych, które są skutkiem nabytego uszkodzenia mózgu.Dodatkowo pacjenci korzystają z treningu relaksacyjnego, psychoedukacji, grupy wsparcia oraz grupowego treningu wyższych czynności psychicznych .Pracownia wyposażona jest w specjalistyczny sprzęt: systemy Cogni Plus i Reha Com, zaawansowane programy komputerowe (Neuronowski, Exememory, AlfaSystem),tablicę interaktywną, PCEyeGo, Smart Nav,EEG, Biofeedback.
 3. Pracownia logopedyczna- w ramach pracowni prowadzona jest diagnoza i terapia zaburzeń mowy u pacjentów po incydentachneurologicznych, głównie afazji, dyzartrii i pragnozji. Wykorzystywane są zaawansowane programy komputerowe, m.in. Afa System, Multimedialna Terapia Afazji, Praksja i metoda Tomatisa.
 4. Pracownia terapii zajęciowej – w ramach pracowni prowadzona jest terapia procesów poznawczych oraz terapia ręki. Doćwiczeń wykorzystywany jest nowoczesny sprzęt wspierający rehabilitacją neurologiczną: Neuroforma, Exememory, Handtutor.

Struktura:

Zespół terapeutyczny złożony jest z wysoko wyspecjalizowanej kadry, w jego skład wchodzą:

Lekarze – 4 specjalistów z rehabilitacji medycznej, 1 specjalista neurolog,1 w trakcie specjalizacji

Pielęgniarki – 26 pielęgniarek z dodatkowymi specjalizacjami m.in. opieka długoterminowa (13 osób), dla przewlekle chorych i niepełnosprawnych(2 osoby), liczne kursy kwalifikacyjne

Fizjoterapeuci -16 fizjoterapeutów przeszkolonych w metodach PNF, terapii funkcjonalnej w ogniskowych uszkodzeniach mózgu, terapia manualna, terapia powięziowa, kinesiotaping,terapia SET, NDT –Bobath, leczenie dysfunkcji układu ruchu narządu żucia

Psycholodzy- 3 psychologów w tym doktor nauk humanistycznych, specjalista psycholog kliniczny, terapeuta metodą Simontona, osoba po studiach podyplomowych z diagnozy i terapii neuropsychologicznej i 3 terapeutów metody Tomatisa

Logopedzi – 2 logopedów po studiach podyplomowych w zakresie neurologopedii, surdologopedii, szkolenia w terapii metodą Tomatisa

2 terapeutów zajęciowych

2 masażystów

2 sekretarzy medycznych

10 salowych

3 portierów

Ważniejsze publikacje naukowe

2005 – V Międzynarodowe Dnia Fizjoterapii we Wrocławiu, referat na temat „ Asymetryczne Ruchy Naprzemienne w rehabilitacji osób z uszkodzeniem móżdżku. Rehabilitacja wyższych czynności psychicznych- prezentacja wyników badań” . Praca otrzymała wyróżnienie.

2014 – posiedzenie naukowe Polskiego Towarzystwa  Rehabilitacji w Konstancinie, referat na temat „Fibromialgia, zespół poboreliozowy, zespół przewlekłego zmęczenia – czy możliwe jest różnicowanie przy użyciu diagnostyki neuropsychologicznej”

2015 – 30- lecie Oddziału Rehabilitacji Radomskiego Szpitala Specjalistycznego i posiedzenie naukowe Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji „Nowoczesne technologie w leczeniu osób po udarze mózgu” tytuł wystąpienia:„ZA I PRZECIW wczesnemu wprowadzaniu komunikacji wspomagającej i alternatywnej w afazji- argumenty ZA”

2016 – wystąpienie na II Międzynarodowym Kongresie Rehabilitacja Polska w Warszawie – referat pt. ”Rola logopedy w zespole rehabilitacyjnym”

2017 – publikacja książki „Afazja i powrót do przeszłości” autorstwa Małgorzaty Jankowskiej i Jolanty Pszczółki, wyd. Harmonia Uniwersalis, Gdańsk

Ponadto liczne wystąpienia na konferencjach ogólnopolskich  i międzynarodowych oraz publikacje w czasopismach naukowych.