ODDZIAŁ ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII

Kierownik: lek. Barbara Magdzińska – Kupczałojć
Pielęgniarka oddziałowa: mgr Anna Pacholec
Sekretariat: 48 361-54-60
Kierownik: 48 361-57-66
Gabinet lekarski: 48 361-53-44
Konsola pielęgniarek: 48 361-53-25 lub 48 361-54-71

 


Lekarze pracujący w oddziale:
lek. Katarzyna Biegańska
lek. Dawid Czerwiński
lek. Tomasz Chudoń
lek. Katarzyna Fit
lek. Katarzyna Jaszczyk-Lis
lek. Anna Klimont-Półbratek
lek. Marek Roczniak
lek. Janusz Starek
lek. Elżbieta Biniszewska-Otulak
lek. Agata Wojteczek
lek. Hanna Zimnicka
lek. Sebastian Kowalski
lek. Marcin Kaźmierczak
lek. Adam Prażmowski
lek. Marek Michalak

 


Liczba łóżek: 10

Oddział prowadzi leczenie pacjentów w stanie zagrożenia życia, z ostrą niewydolnością oddechową i/lub niewydolnością krążenia, z zaburzeniami przytomności, w przebiegu ciężkich urazów, chorób infekcyjnych lub chorób układowych.
W ramach diagnostyki hospitalizowanych pacjentów jest możliwość wykonania następujących badań:
• EKG, Holter EKG, Holter RR, Echokardiografia;
• EEG, EMG;
• Spirometria;
• Badania obrazowe – USG, RTG, tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny;
• Badania bakteriologiczne, pełny zakres badań laboratoryjnych.

Oddział posiada 10 nowoczesnych stanowisk wyposażonych tak, aby zapewnić najwyższy poziom bezpieczeństwa pacjenta. Umożliwiają one leczenie dorosłych i dzieci. Oddział dysponuje wysokiej jakości sprzętem pozwalającym na prowadzenie:
• monitorowania inwazyjnego i nieinwazyjnego,
• wentylacji mechanicznej,
• leczenia nerkozastępczego.
Poza pracą w samym oddziale, lekarze zajmują się kwalifikacją, przygotowywaniem pacjentów oraz znieczulaniem chorych do planowych zabiegów operacyjnych oraz nadzorem nad leczeniem przeciwbólowym. Lekarze wykonują także znieczulenia do zabiegów diagnostycznych oraz do drobnych zabiegów.
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii ściśle współpracuje z pozostałymi oddziałami Szpitala.