ODDZIAŁ ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII

Kierownik: lek. Agnieszka Stańczyk
Pielęgniarka oddziałowa: Anna Pacholec

Pielęgniarka oddziałowa: 48 361-57-72
Sekretariat: 48 361-54-60
Kierownik: 48 361-57-66
Gabinet lekarski: 48 361-53-44
Konsola pielęgniarek: 48 361-53-25 lub 48 361-54-71

 


Lekarze pracujący w oddziale:

lek. Katarzyna Biegańska
lek. Dawid Czerwiński
lek. Tomasz Chudoń
lek. Katarzyna Fit
lek. Katarzyna Jaszczyk-Lis
lek. Anna Klimont-Półbratek
lek. Marek Roczniak
lek. Janusz Starek
lek. Agata Wojteczek
lek. Hanna Zimnicka
lek. Sebastian Kowalski
lek. Marcin Kaźmierczak
lek. Adam Prażmowski
lek. Marek Michalak
lek. Robert Galas


LICZBA ŁÓŻEK:

Oddział posiada 10 stanowisk intensywnej terapii wyposażonych w specjalistyczne łóżka z systemem ważenia i materacami przeciwodleżynowymi wysokiej klasy do profilaktyki i terapii odleżyn, w tym także bariatryczne. Na każdym stanowisku znajduje się nowoczesny respirator, pompy infuzyjne, urządzenia do inwazyjnego i nieinwazyjnego monitorowania funkcji życiowych. Oddział wyposażony jest także m.in. w aparaty do prowadzenia ciągłej terapii nerkozastępczej, aparat usg, przyłóżkowy aparat rtg,

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI:

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii zajmuje się:

–  leczeniem pacjentów w stanie zagrożenia życia, u których doszło do niewydolności wielonarządowej (wypadki komunikacyjne, zatrucia, ciężkie zakażenia) i u których istnieje konieczność prowadzenia:

  • wentylacji zastępczej płuc
  • farmakologicznego wspomagania czynności układu krążenia
  • leczenie ciężkich zakażeń
  • terapii nerkozastępczej

– przeprowadzaniem znieczuleń do zabiegów operacyjnych, zabiegów diagnostycznych i leczniczych na blokach operacyjnych: Chirurgicznym, Ginekologiczno-Położniczym, Okulistycznym, Poradni Endoskopowej oraz pracowniach diagnostycznych i oddziałach szpitalnych

– opieką pooperacyjną na salach wybudzeń

– leczeniem bólu

– interwencjami zespołu resuscytacyjnego na terenie całego szpitala

STRUKTURA

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii to 4 klimatyzowane sale intensywnego nadzoru, w tym:

– izolatka (1 stanowisko),

– sala pediatryczna 2 – łóżkowa,

– 2 sale dla dorosłych z siedmioma łóżkami,

– stanowisko pielęgniarskie monitorowania pacjentów z centralą monitorującą obejmującą wszystkie stanowiska intensywnej terapii.