Radomski Szpital Specjalistyczny

26-610 Radom, ul. Lekarska 4, tel. centr. 48 361-51-00

Księga Rejestrowa:000000007203

SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY

26-610 Radom, ul. Tochtermana 1

Kody resortowe: V cz. – 01,       VII cz. – 106,           VIII cz.- 4902


p.o. Kierownik: lek. Paweł Kwiecień
Pielęgniarka oddziałowa: Urszula Wierzbicka
Konsola: 48 361-51-09
Pielęgniarka Oddziałowa: 48 361-51-29


W Szpitalnym Oddziale Ratunkowym udzielana jest pomoc pacjentom w przypadku nagłych stanów zagrożenia życia i zdrowia oraz leczenie i diagnostyka stanów wymagających natychmiastowej interwencji medycznej.

Szpitalny Oddział Ratunkowy działa na bazie trzech współpracujących ze sobą stref:

  • Segregacji medycznej.
  • Resuscytacyjno – reanimacyjnej.
  • Obserwacyjno – konsultacyjnej.

Każdy z tych obszarów przygotowany jest na działanie leczniczo – terapeutyczne.

Szpitalny Oddział Ratunkowy działa w ścisłej współpracy z wysokospecjalistycznymi oddziałami Radomskiego Szpitala Specjalistycznego.
Radomski Szpital Specjalistyczny im. dr. T. Chałubińskiego otrzymał od Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia potwierdzenie spełnienia wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 roku w sprawie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.