2019-02-20 – Radomski Szpital Specjalistyczny ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Kardiologicznej

2019-02-08 – Radomski Szpital Specjalistyczny ogłasza konkurs ofert poprzedzający zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: podstawowej ordynacji lekarskiej, pełnienia dyżurów medycznych w oddziałach RSzS.

2019-02-01 – Radomski Szpital Specjalistyczny zatrudni lekarzy do pracy w Oddziale Neonatologii

2019-01-22 – Dyrekcja Radomskiego Szpitala Specjalistycznego zatrudni technika elektroradiologii

2018-12-10 – Radomski Szpital Specjalistyczny ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

2018-11-07 – Radomski Szpital Specjalistyczny ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

2018-10-30 – Dyrekcja Radomskiego Szpitala Specjalistycznego ogłasza konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Ginekologiczno – Położniczego

2018-10-30 – Dyrekcja Radomskiego Szpitala Specjalistycznego ogłasza konkurs na stanowisko Przełożonej Pielęgniarek Poradni Specjalistycznych w R.Sz.S.

2018-09-13 – Radomski Szpital Specjalistyczny zatrudni lekarzy specjalistów i lekarzy w trakcie specjalizacji w dziedzinach: choroby wewnętrzne, pediatria, neonatologia, nefrologia, chirurgia ogólna, neurologia, choroby zakaźne oraz anestezjologia i intensywna terapia.

2018-09-13 – Dyrekcja Radomskiego Szpitala Specjalistycznego ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej ordynacji lekarskiej oraz pełnienia dyżurów medycznych.:

2018-07-13 – Dyrekcja Radomskiego Szpitala Specjalistycznego zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Chirurgii Ogólnej – Poradni Chorób Piersi i Profilaktyki Onkologicznej

2018-07-10 – Dyrekcja Radomskiego Szpitala Specjalistycznego zatrudni lekarzy specjalistów

2018-07-03 – Dyrekcja Radomskiego Szpitala Specjalistycznego zatrudni konserwatora sztucznej nerki.

2018-05-28 – Radomski Szpital Specjalistyczny zatrudni farmaceutę do pracy w Aptece szpitalnej

2018-05-18 – Dyrekcja Radomskiego Szpitala Specjalistycznego ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

2018-05-18 – Radomski Szpital Specjalistyczny ogłasza konkurs na stanowiska Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Ginekologiczno – Położniczego

2018-04-23 – Radomski Szpital Specjalistyczny ogłasza konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Dziecięcego

2018-04-13 – Radomski Szpital Specjalistyczny zatrudni Kierownika Działu Technicznego

2018-04-11 – Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: podstawowej ordynacji lekarskiej i pełnienia dyżurów medycznych.

2018-02-26 – Radomski Szpital Specjalistyczny zatrudni lekarzy specjalistów i lekarzy, którzy rozpoczęli specjalizację

2018-01-15 – Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: podstawowej ordynacji lekarskiej i pełnienia dyżurów medycznych

załączniki do konkursu z dn 15.01.2018