Dyrekcja Radomskiego Szpitala Specjalistycznego

Dyrektor Naczelny
mgr Marek Pacyna

Zastępca Dyrektora d/s Lecznictwa
lek. Andrzej Gajda
Zastępca Dyrektora d/s Eksploatacyjnych
mgr Grażyna Penza

Zastępca Dyrektora d/s Pielęgniarstwa i Średniego Personelu Medycznego
Naczelna Pielęgniarka
mgr Barbara Kwiatkowska

kontakt: 48 361 51 42

sekretariat@rszs.regiony.pl