Zakład Patomorfologii im. prof. dr. n. med. Witolda Hańskiego

Kierownik: lek. Eliza Burska
Sekretariat: 48 361-53-12, 48 362-35-04
Laboranci: 48 361-54-40

Godziny pracy zakładu 7.30-15.05


Lekarze pracujący w zakładzie:
lek. Wojciech Owsiński


 

W Zakładzie Patomorfologii przeprowadzane są:

  • badania cytologiczne z biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej,
  • badania cytologiczne z biopsji aspiracyjnej gruboigłowej (prostata, guzy piersi),
  • cytologiczne badania płynów (plowcina, mocz, płyny z jam ciała),
  • badania drobnego materiału histopatologicznego pobranego w czasie zabiegów operacyjnych,
  • badania śródopeacyjne,
  • badania immunohistochemiczne (estrogen, progesteron),
  • autopsje.

W strukturę Zakładu Patomorfologii wchodzą:

  • dział badań histopatologicznych z pracownią cytologiczną,
  • dział badań pośmiertnych.