Radomski Szpital Specjalistyczny
im. dr. Tytusa Chałubińskiego

przez 24 godziny na dobę, we wszystkie dni tygodnia zapewnia pomoc, diagnostykę i specjalistyczne leczenie.
Główną działalnością Szpitala jest świadczenie usług medycznych finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia,
w następujących obszarach:

  • hospitalizacja na oddziałach szpitalnych,
  • leczenie w poradniach specjalistycznych,
  • pomoc medyczna udzielana w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (SOR) osobom znajdującym się w stanie nagłego zagrożenia
    życia i zdrowia,
  • diagnozowanie w pracowniach diagnostycznych szpitala,
  • hospitalizacja w Zakładzie Opieki Długoterminowej (ZOD) z Zakładem Pielęgnacyjno – Opiekuńczym (ZPO) i Zakładem Opiekuńczo Leczniczym (ZOL)

 

Radomski Szpital Specjalistyczny

ul. Lekarska 4

26-610 Radom

Centrala telefoniczna: 48 361-51-00