Zakup sprzętu, urządzeń i aparatury medycznej służącej leczeniu chorób układu krążenia dla potrzeb oddziału kardiologicznego Radomskiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Tytusa Chałubińskiego

Wartość projektu: 1 958 424,00 zł

Dofinansowanie z UE: 1 558 555,20 zł

Okres realizacji: 01-03-2017- 15-06-2019

Wzrost jakości świadczeń zdrowotnych poprzez wdrożenie platformy e-usług w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym

Wartość projektu: 11 357 288,40 zł

Dofinansowanie z UE:  8 995 872,00 zł

Okres realizacji: 02-01-2017 – 30-06-2019

2012-09-21 – Termomoderniazcja w zakresie przebudowy kotłowni, sieci i węzłów cieplnych w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym realizowana w ramach wspólnego projektu p.n. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej dot. Teatru Powszechnego, Radomskiego Szpitala Specjalistycznego oraz PSP nr 3, PSP nr 24 wraz z VII L.O. i PG nr 3 w Radomiu” dofinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z dotacji celowej Gminy Radomia.

2011-09-21 – Budowa Pawilonu-Ginekologiczno-Położniczego z wykorzystaniem istniejącej konstrukcji w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym im. Dr Tytusa Chałubińskiego wraz z jego wyposażeniem

2010-09-09 – Pozyskiwanie środków finansowych przez Radomski Szpital Specjalistyczny w ramach Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego w latach 2007-2013

2010-01-21 – Pozyskiwanie środków finansowych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego