Radomski Szpital Specjalistyczny

ul. Lekarska 4

26-600 Radom

Centrala telefoniczna: 48 361-51-00

Numery wewnętrzne poszczególnych komórek znajdują się w odpowiednich zakładkach strony głownej.

Sekretariat: 48 363-26-09, 48 361-51-42

fax. 48 362-29-47

Radomski Szpital Specjalistyczny

ul. Lekarska 4

Oddział Rehabilitacji

ul. Giserska 21