ODWIEDZINY

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2009 Nr 52 poz. 17 ze zm.), w szczególności art. 21 pkt. 1 przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych może być obecna osoba bliska. W przypadku istnienia prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjenta odwiedziny pacjenta mogą zostać zawieszone decyzją personelu Szpitala.