OŚRODEK KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO PIELĘGNIAREK I POŁOżNYCH

KOORDYNATORZY

mgr Aneta Jędrzejewska

mgr Lidia Winiarska

TEL: (48) 361 56 16 FAX: (48) 361 54 37

mail: szkolenia@szpital.radom.pl

Od 1 maja 2017 r. zmiany w kształceniu podyplomowym pielęgniarek i położnych.

Zgodnie z ustawą z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia pracujących oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.  z 2015 r., poz. 1991m z późn. zm.), dnia 1 maja 2017 r. zaczął obowiązywać System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK).

Kształcenie rozpoczynające się od dnia 1 lipca 2017r. będzie prowadzone wyłącznie za pośrednictwem SMK.

 Komunikat dla Pielęgniarek i położnych w sprawie uruchomienia Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK)

Instrukcja jak zapisać sie na szkolenie w SMK

 

Karty i wnioski: