• 1.06.2015 Radomski Szpital Specjalistyczny otrzymał kolejny Certyfikat „Szpitala bez bólu”

  • Od dnia 7.08.2012 Centrum monitorowania jakości w Ochronie Zdrowia potwierdza spełnienie wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011r.

  • Szpital posiada certyfikat z diagnostyki laboratoryjnej.
  • Od dnia 09.11.2006 r. Radomski Szpital Specjalistyczny posiada Certyfikat Systemu Zarzadzania Jakością nr 1877/2/2009 PN-EN ISO 9001:2009 nadany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. w Warszawie