Zakład Opieki Długoterminowej

Kierownik: mgr Lilia Kimber-Dziwisz
Pielęgniarka koordynująca: Maria Madej
Kierownik: tel./fax.  48 361-55-44
Pielęgniarka koordynująca: 48 361-53-55
Sekretariat: tel./fax.  48 361-56-38

e-mail: zport@poczta.onet.pl

 


 

ZAKŁAD OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ TWORZĄ 2 ZAKŁADY OPIEKI CAŁODOBOWEJ:

  1. Zakład Pielęgnacyjno- Opiekuńczy16 łóżek ( dla chorych geriatrycznych i wymagających intensywnych świadczeń w zakresie pielęgnacji i opieki np. po udarach mózgu, SM. oraz z innymi schorzeniami neurologicznymi, z przewlekłymi schorzeniami układu krążenia, chorzy po złamaniach, urazach, z licznymi powikłaniami cukrzycowymi, trudno gojącymi się owrzodzeniami, odleżynami- do 40 pkt. w skali Barthel) ;
  2. Zakład Opiekuńczo- Leczniczy12 łóżek (dla chorych w stanie apalicznym (wegetatywnym), karmionych dojelitowo, oddychających za pomocą rurki tracheostomijnej, chorych z uszkodzeniem mózgu, po przebytym nagłym zatrzymaniu krążenia, zawale serca, itp. – w ocenie skalą Barthel otrzymali 0 pkt. i wg. skali Glasgow- do 8 pkt.), 2 łóżka (dla chorych mechanicznie wentylowanych ( respirator) 

Zakład Opieki Długoterminowej jest placówką świadczącą kompleksowe wielodyscyplinarne usługi pielęgniarskie, opiekuńcze oraz terapeutyczne wobec osób przewlekle chorych, nie kwalifikujących  się do leczenia szpitalnego i aktywnej rehabilitacji, a wymagający całodobowej profesjonalnej pielęgnacji i kontynuacji leczenia farmakologicznego.

Wysoko wykwalifikowany personel, wysokiej klasy urządzenia i sprzęt do pielęgnacji oraz rehabilitacji a także estetyczne, przyjazne wnętrza tworzą klimat placówki, w której najważniejsze jest bezpieczeństwo i dobro naszych pacjentów.

Zakład jest przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Placówka wyposażona jest w windę, poręcze, komfortowe łóżka z materacami przeciwodleżynowymi, profesjonalne podnośniki, wygodne uchwyty, przystosowane nowoczesne wanny z hydromasażem, prysznice,  przestronne sale z systemem przesłon międzyłóżkowych.

Wysoką jakość świadczeń potwierdza Certyfikat Jakości ISO.

Zakład jest też miejscem szkoleń i praktyk studentów wyższych uczelni oraz szkół pomaturalnych, przygotowujących do zawodu pielęgniarki, lekarza, terapeuty zajęciowego, fizjoterapeuty,  opiekuna medycznego i in..

INFORMACJE DOTYCZĄCE POBYTU

Pobyt w Zakładzie jest na czas określony. Świadczeniobiorca przebywający w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym, Pielęgnacyjno-Opiekuńczym ponosi koszty wyżywienia i zakwaterowania. Miesięczną opłatę ustala się w wysokości odpowiadającej 250% najniższej emerytury, z tym że opłata nie może być wyższa niż kwota odpowiadająca 70% miesięcznego dochodu świadczeniobiorcy.

KOMPLET DOKUMENTÓW DO POBRANIA WYMAGANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O PRZYJĘCIE DO ZPO:

1. WNIOSEK O WYDANIE SKIEROWANIA DO ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO/ZAKŁADU PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZEGO.
2. WYWIAD PIELĘGNIARSKI I ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE.
3. SKIEROWANIE DO ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO / ZAKŁADU PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZEGO.
4. ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE.
5. SKALA BARTHEL
6. OSOBY DO KONTAKTU
7. OŚWIADCZENIE O DOCHODACH
8. INFORMACJE DODATKOWE

KOMPLET DOKUMENTÓW DO POBRANIA WYMAGANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O PRZYJĘCIE DO ZOL:

1. WNIOSEK O WYDANIE SKIEROWANIA DO ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO/ZAKŁADU PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZEGO.
2. WYWIAD PIELĘGNIARSKI I ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE.
3. SKIEROWANIE DO ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO / ZAKŁADU PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZEGO.
4. ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE.
5. SKALA BARTHEL
6. OSOBY DO KONTAKTU
7. OŚWIADCZENIE O DOCHODACH
8. SKALA GLASGOW
9. KARTA KWALIFIKACJI DOROSŁYCH DO LECZENIA ŻYWIENIOWEGO
10. INFORMACJE DODATKOWE

Do w/w dokumentów należy dołączyć kartę informacyjną z ostatniego pobytu szpitalnego oraz oryginał decyzji o posiadaniu stałego dochodu, tj. decyzja o przyznaniu świadczenia z ZUS, KRUS lub innej instytucji (GOPS, MOPS, inne).