ODDZIAŁ DZIECIĘCY Z ODCINKIEM PEDIATRII JEDNEGO DNIA

Kierownik: lek. Zbigniew Dziwisz
Pielęgniarka oddziałowa: Grażyna Latosek
Kierownik: tel. 48 361-54-47
Gabinet lekarski: tel. 48 361-54-48
Dyżurka pielęgniarek: tel. 48 361-54-50


Lekarze pracujący w oddziale:
lek. Iwona Kędzior-Biedrzycka
lek. Małgorzata Lolo-Sumik
lek. Marta Nazimek
lek. Patrycja Ordyk-Rusek
lek. Anna Witucka-Tuzimek
lek. Katarzyna Popielarska
lek. Aleksandra Gumińska
lek. Małgorzata Jurczak
lek. Elita Michalak
lek. Aleksandra Tomikowska
lek. Katarzyna Wożniak-Jarosz


Liczba łóżek: 28 łóżek w dwóch wydzielonych odcinkach – dzieci starsze 12 łóżek, dzieci młodsze 16 łóżek, w tym 2 łóżka intensywnego nadzoru.

W Oddziale Dziecięcym świadczone są usługi w zakresie leczenia i diagnostyki chorób wieku rozwojowego.

Obejmujemy opieką dzieci od okresu niemowlęcego, zapewniając szeroki zakres opieki specjalistycznej i nowoczesne zaplecze diagnostyczne.

Personel Oddziału Dziecięcego stanowi wykwalifikowany i doświadczony zespół lekarski składający się ze specjalistów pediatrii posiadających dodatkowo podspecjalizacje w zakresie – kardiologii, neurologii, nefrologii, diabetologii i alergologii.

Naszymi pacjentami opiekuje się zespół wysoko wykwalikowanych pielęgniarek.

W ramach diagnostyki hospitalizowanych pacjentów jest możliwość wykonania następujących badań:

  • EKG, Holter EKG, Holter RR, Echokardiografia;
  • EEG, EMG;
  • Spirometria;
  • Badania obrazowe – USG, RTG, cystografia mikcyjna, tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny;
  • Badania bakteriologiczne, pełny zakres badań laboratoryjnych.

W sytuacjach wymagających leczenia i diagnostyki wysokospecjalistycznej Oddział współpracuje z IP Centrum Zdrowia Dziecka, Instytutem Matki i Dziecka oraz Klinikami Pediatrycznymi Warszawskiego UM, Centrum Zdrowia Matki Polki i Klinikami Pediatrycznymi Łódzkiego UM

Oddział posiada akredytację Ministra Zdrowia na prowadzenie specjalizacji z pediatrii.

W oddziale funkcjonuje świetlica, w której prowadzone są zajęcia szkolno-wychowawcze przez dyplomowanego nauczyciela. Dzieci mogą korzystać z książek, zabawek i gier planszowych, telewizora, zestawów komputerowych i bezpłatnego „Telefonu do mamy”

Oddział Dziecięcy jest przyjazny chorym dzieciom, istnieje możliwość całodobowego przebywania rodziców z dzieckiem. Personel medyczny stara się indywidualnie traktować każdego pacjenta, tworzyć ciepłą i serdeczną atmosferę, zmniejszając stres związany z chorobą i pobytem w szpitalu.