ODDZIAŁ DERMATOLOGICZNY Z ODCINKIEM DERMATOLOGII JEDNEGO DNIA

Kierownik: lek. Magdalena Skałbania
Z-ca Kierownika: lek. Martyna Kluzińska
Pielęgniarka oddziałowa: mgr Dorota Wysmolińska
Kierownik: tel. 48 361-54-32
Gabinet lekarski: tel. 48 361-52-40
Dyżurka pielęgniarek: tel. 48 361-53-37


Lekarze pracujący w oddziale:
lek. Bożena Deja-Stępniewska
lek. Katarzyna Rybicka
lek. Agnieszka Iwanowska
lek. Dorota Urbankiewicz


Liczba łóżek: 25

Oddział przyjmuje pacjentów całodobowo.

W ramach diagnostyki hospitalizowanych pacjentów jest możliwość wykonania następujących badań:

  • EKG, Holter EKG, Holter RR, Echokardiografia;
  • EEG, EMG;
  • Spirometria;
  • Badania obrazowe – USG, RTG, tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny;
  • Badania bakteriologiczne, pełny zakres badań laboratoryjnych.

Sale chorych wyposażone są w telewizor, telefony stacjonarne. 2 sale 2-osobowe posiadają odrębne węzły sanitarne. Chorzy mogą korzystać ze świetlicy oddziałowej, małej biblioteki .

Opiekę nad chorymi sprawuje 4 lekarzy specjalistów oraz 13 wykwalifikowanych pielęgniarek. Oddział posiada akredytację na szkolenie lekarzy.

Przy Oddziale funkcjonuje pracownia światłolecznictwa, z której korzystają chorzy hospitalizowani w oddziale jak również leczeni ambulatoryjnie w poradni skórno-wenerologicznej.

Oddział może pochwalić się prowadzenia innowacyjnego leczenia łuszczycy lekami biologicznymi.