ODDZIAŁ DIALIZ i ODCINEK NEFROLOGII

Kierownik: dr n. med. Jolanta Buczyńska – Chyl
Pielęgniarka oddziałowa: mgr Hanna Tkaczyk-Pacak
Kierownik: tel. 48 361-56-91

Oddział Nerfrologii
Gabinet lekarski: tel. 48 361-52-58
Dyżurka pielęgniarek: tel. 48 361-52-59

Odcinek Dializ:
Gabinet lekarski: tel. 48 361-55-81
Dyżurka pielęgniarek: tel. 48 361-51-53


Lekarze pracujący w oddziale:

lek. Robert Górski
lek. Barbara Karolak
lek. Łukasz Szychowski
lek. Łukasz Skórka
lek. Angelina Wujciuk


Liczba łóżek: 17 w odcinku nefrologii, w tym 2 intensywnego nadzoru, 25 stanowiska do dializ.

W oddziale diagnozowani i leczeni są pacjenci z wszelkimi schorzeniami nerek i chorobami współistniejącymi. Zapewniamy pełną diagnostykę obrazową, laboratoryjną, immunologiczną, hormonalną pierwotnych i wtórnych glomerulopatii, białkomoczu, krwinkomoczu, itp. Wykonujemy biopsje nerek.

Oddział pełni codzienny, całodobowy dyżur medyczny.

Oddział Dializ posiada 25 stanowisk. Leczymy w programie przewlekłych hemodializ ponad 130 pacjentów. Wykonujemy także zabiegi ze wskazań nagłych. Chorzy będący nosicielami wirusów zapalenia wątroby typu B i C dializowani są oddzielnie. Nasza placówka jest jedną z największych stacji dializ w kraju.

Oddział prowadzi też opiekę nad chorymi dializowanymi otrzewnowo w liczbie 22, zarówno metodą ciągłej ambulatoryjnej dializy otrzewnowej (CADO), jak i automatycznej dializy otrzewnowej (ADO).

Oddział ma uprawnienia do prowadzenia specjalizacji z chorób wewnętrznych, posiadając 8 miejsc szkoleniowych oraz do prowadzenia staż cząstkowych z nefrologii w ramach innych specjalizacji.

W Oddziale prowadzone są także zajęcia dydaktyczne dla studentów Wydziału Pielęgniarstwa WUM oraz organizowane są doszkalające kursy dializoterapii dla pielęgniarek.