ODDZIAŁ CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ Z ODCINKIEM ZABIEGOWYM JEDNEGO DNIA

Kierownik: dr hab. n. med. Jerzy Reymond
Pielęgniarka koordynująca: Iwona Nipochorska
Zastępca kierownika: lek. dent. Maciej Podsiadło
Kierownik: tel. 48 361-53-56
Gabinet lekarski: tel. 48 361-53-62
Dyżurka pielęgniarek: tel. 48 361-52-66


Lekarze pracujący w oddziale:
lek. dent. Beata Deryńska-Borysowicz
lek. dent. Alojzy Kępa
dr n. med. Maciej Wyskiel
lek. dent Hanna Piotrowicz
lek. dent. Piotr Radziszewski

Lekarze rezydenci
dr n. med. Emil Kalinowski
lek. dent. Wojciech Lambrecht
lek. dent. Agnieszka Leszczyńska-Małek
lek. dent. Maciej Włodarczyk


Liczba łóżek: 13

W oddziale są leczeni pacjenci:

 • po urazach części twarzowej czaszki,
 • diagnostyka i leczenie nowotworów części twarzowej czaszki,
 • leczone są procesy zapalne tkanek miękkich i kości części twarzowej czaszki,
 • ze schorzeniami zębopochodnymi zatok obocznych nosa (w tym endoskopia zatok szczękowych).
 • wykonywane są zabiegi ortognatyczne,
 • zabiegi dermatochirurgiczne części twarzowej czaszki.

W ramach diagnostyki hospitalizowanych pacjentów jest możliwość wykonania następujących badań:

 • EKG, Holter EKG, Holter RR, Echokardiografia;
 • EEG, EMG;
 • Spirometria;
 • Badania obrazowe – USG, RTG, tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny;
 • Badania bakteriologiczne, pełny zakres badań laboratoryjnych.

W ciągu roku wykonywanych jest około 600 hospitalizacji i koło 500 zabiegów operacyjnych. Oddział posiada akredytację do szkolenia podyplomowego.