ODDZIAŁ CHIRURGII NACZYNIOWEJ Z ODCINKIEM ZABIEGOWYM JEDNEGO DNIA I PRACOWNIĄ TERAPII WEWNĄTRZNACZYNIOWEJ IM. DR N.MED. TADEUSZA CHMIELIŃSKIEGO

Kierownik: dr n. med. Adam Kukliński
Pielęgniarka oddziałowa: mgr Władysława Wiśniewska
Kierownik: tel. 48 361-55-11
Gabinet lekarski: tel. 48 361-55-13
Dyżurka pielęgniarek: tel. 48 361-55-14


Lekarze pracujący w oddziale:
dr n. med. Andrzej Ostrach
lek. Andrzej Gajda
lek. Zbigniew Kupis
lek. Grzegorz Noll
lek. Paweł Sobczyk
lek. Bolesław Sprawka


Liczba łóżek: 22, w tym 2 intensywnego nadzoru.

Oddział zajmuje się leczeniem schorzeń naczyń obwodowych.

W ciągu roku wykonywane jest około 1000 hospitalizacji, ok. 650 operacji i ok. 400 zabiegów endowaskularnych (angioplastyki, stentowanie, udrażnianie dotętnicze) w Pracowni Radiologii Zabiegowej.

Oddział pełni codzienny, całodobowy dyżur.

W ramach diagnostyki hospitalizowanych pacjentów jest możliwość wykonania następujących badań:

  • EKG, Holter EKG, Holter RR, Echokardiografia;
  • EEG, EMG;
  • Spirometria;
  • Badania obrazowe – USG, RTG, tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny;
  • Badania bakteriologiczne, pełny zakres badań laboratoryjnych.

Oddział ma uprawnienia do prowadzenia specjalizacji z chirurgii naczyniowej (aktualnie 3 lekarzy specjalizujących się) oraz do prowadzenia staży cząstkowych w ramach innych specjalizacji.

Lekarz prowadzący i ordynator oddziału dostępni są dla pacjentów i ich rodzin w godzinach 8:00-16:00. Nie ma ograniczeń odwiedzin. Oddział dysponuje 3 trzy-, czteroosobowymi salami chorych oraz 2 salami, w których hospitalizowanych może być więcej niż 4 osoby. Do dyspozycji pacjentów są 2 toalety i 2 prysznice. Sale chorych wyposażone są w telewizory. Przy łóżku chorego jest telefon.