ODDZIAŁ UROLOGII Z ODCINKIEM ZABIEGOWYM JEDNEGO DNIA Z PRACOWNIĄ LITOTRYPSJI IM. DR. ZENONA WASILEWSKIEGO

Kierownik: dr n. med. Cezary Torz
Pielęgniarka oddziałowa: mgr Anna Czerwiec
Kierownik: tel. 48 361-55-58
Gabinet lekarski: tel. 48 361-53-68
Dyżurka pielęgniarek: tel. 48 361-53-69


Lekarze pracujący w oddziale:

lek. Radosław Molga
lek. Andrzej Alter
lek. Jacek Molga
lek. Antoni Nierubca
lek. Krzysztof Sander
lek. Robert Zieliński
lek. Joanna Torz
lek. Konrad Sobieski
lek. Łukasz Jakubik
lek. Weronika Zachorska
lek. Grzegorz Gacki
lek. Gabriel Surdacki


Liczba łóżek: 27

Zakres świadczonych usług obejmuje diagnostykę oraz zabiegi operacyjne w pełnym wymiarze: operacje otwarte, endoskopowe, laparoskopowe, w znieczuleniu miejscowym, operacje ostrodyżurowe. W oddziale stosowane są nowoczesne, małoinwazyjne techniki leczenia.

W ramach diagnostyki hospitalizowanych pacjentów jest możliwość wykonania następujących badań:

  • EKG, Holter EKG, Holter RR, Echokardiografia;
  • EEG, EMG;
  • Spirometria;
  • Badania obrazowe – USG, RTG, tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny;
  • Badania bakteriologiczne, pełny zakres badań laboratoryjnych.

W ciągu roku na oddziale hospitalizowanych jest około 2500 pacjentów i wykonywanych jest około 1000 zabiegów operacyjnych.

W chwili obecnej Oddział zwiększył różnorodność zabiegów endoskopowych o waporyzację stercza laserem zielonym oraz od przyszłego roku o PCNL (przezskórna operacja kamicy nerkowej) oraz nowoczesną diagnostykę raka pęcherza moczowego – PDD.