ODDZIAŁ OKULISTYKI Z ODCINKIEM ZABIEGOWYM JEDNEGO DNIA

Kierownik: dr n. med. Jan Kwiatkowski
Pielęgniarka oddziałowa: Barbara Gawlik
Kierownik: tel. 48 361-52-17
Gabinet lekarski: tel. 48 361-52-06
Dyżurka pielęgniarek: tel. 48 361-52-08


Lekarze pracujący w oddziale:
lek. Waldemar Nazimek
lek. Tomasz Wójtowicz
lek. Katarzyna Cibor-Stępień
lek. Magdalena Chmielewska
lek. Małgorzata Gładyś
lek. Joanna Rubinkiewicz-Wróbel
lek. Barbara Kasprzycka


Oddział liczy 21 łóżek.

W Oddziale wykonywane są niżej wymienione zabiegi operacyjne:

  • operacje usunięcia zaćmy z wszczepieniem sztucznej soczewki metodą fakoemulsyfikacji,
  • iniekcje doszklistkowe w zwyrodnieniu plamki żółtej związanych z wiekiem(postać wysiękowa),
  • operacje p/jaskrowe,
  • operacje zeza,
  • drobne zabiegi okulistyczne na powiekach.

Oddział posiada akredytację i specjalizuje lekarzy w dziedzinie okulistyki.