ODDZIAŁ OKULISTYKI Z ODCINKIEM ZABIEGOWYM JEDNEGO DNIA

Kierownik: dr n. med. Jan Kwiatkowski
Pielęgniarka oddziałowa: Barbara Gawlik
Kierownik: tel. 48 361-52-17
Gabinet lekarski: tel. 48 361-52-06
Dyżurka pielęgniarek: tel. 48 361-52-08


Lekarze pracujący w oddziale:
lek. Waldemar Nazimek
lek. Tomasz Wójtowicz
lek. Katarzyna Cibor-Stępień
lek. Magdalena Chmielewska
lek. Małgorzata Gładyś
lek. Joanna Rubinkiewicz-Wróbel
lek. Barbara Kasprzycka


Liczba łóżek: 32, w tym 2 intensywnego nadzoru

W oddziale pacjenci są leczeni zachowawczo oraz wykonywane są zabiegi: operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem zwijanych soczewek najnowszej generacji z filtrem UV i filtrem światła słonecznego, operacje przeciwjaskrowe, operacje zeza, iniekcje doszklistkowe u chorych z AMD, drobne zabiegi na powiekach oraz pourazowe zaopatrywanie ran.

Oddział dysponuje:

  • Pracownią Laseroterapii.
  • Pracownią Tomograficzną oka (OCT).
  • Pracownią USG.

W ramach diagnostyki hospitalizowanych pacjentów jest możliwość wykonania następujących badań:

  • EKG, Holter EKG, Holter RR, Echokardiografia;
  • EEG, EMG;
  • Spirometria;
  • Badania obrazowe – USG, RTG, tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny;

Badania bakteriologiczne, pełny zakres badań laboratoryjnych.