ODDZIAŁ ORTOPEDYCZNO-URAZOWY

Kierownik: dr n. med. Marek Kwaczyński
Pielęgniarka oddziałowa: mgr Marzena Nowak
Kierownik: tel. 48 361-53-16
Gabinet lekarski: tel. 48 361-52-05
Dyżurka pielęgniarek: tel. 48 361-52-56 lub 361-53-70


Lekarze pracujący w oddziale:

lek. Sebastian Chamara
lek. Piotr Chyl
lek. Tomasz Czerniawski
lek. Dariusz Dębiński
lek. Janusz Frynas
lek. Hubert Kazubiński
lek. Przemysław Pietrzyk
lek. Andrzej Piotrowicz
lek. Marek Mazan
lek. Tomasz Jurczak


Liczba łóżek: 40

Zajmujemy się leczeniem urazów narządu ruchu, zmian zwyrodnieniowych i zniekształcających, zespołów bólowych i przeciążeniowych. Do dyspozycji mamy 10 sal oraz nowoczesny blok operacyjny.

Oferujemy szeroką paletę zabiegów ortopedycznych i traumatologicznych z użyciem najnowocześniejszych technik i implantów oraz biotechnologii (materiały kościozastępcze, endogenne czynniki wzrostu). Rocznie wykonujemy około 1300 operacji, wśród nich: protezoplastyki stawów biodrowych i kolanowych, artroskopie stawu kolanowego z rekonstrukcjami więzadłowymi, korekcje zniekształceń (paluchy koślawe), zabiegi leczące neuropatie obwodowe (cieśń nadgarstka), plastyki tkanek miękkich (przykurcze, gangliony, torbiele, synowektomie), leczenie operacyjne złamań i zaburzeń zrostu, leczenie zapaleń kości i stawów.

W oddziale prowadzona jest kompleksowa rehabilitacja operowanych pacjentów pod kontrolą wyspecjalizowanego personelu.

W ramach diagnostyki hospitalizowanych pacjentów jest możliwość wykonania następujących badań:

  • EKG, Holter EKG, Holter RR, Echokardiografia;
  • EEG, EMG;
  • Spirometria;
  • Badania obrazowe – USG, RTG, tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny.

Poradnia Ortopedyczno-Urazowa, gwarantuje kontynuację i kompleksowość leczenia zaopatrywanych przez nas chorych.