ODDZIAŁ ORTOPEDYCZNO-URAZOWY

Kierownik: dr n. med. Marek Kwaczyński
Pielęgniarka oddziałowa: mgr Marzena Nowak
Kierownik: tel. 48 361-53-16
Gabinet lekarski: tel. 48 361-52-05
Dyżurka pielęgniarek: tel. 48 361-52-56 lub 361-53-70


Lekarze pracujący w oddziale:

lek. Sebastian Chamara
lek. Piotr Chyl
lek. Tomasz Czerniawski
lek. Dariusz Dębiński
lek. Janusz Frynas
lek. Przemysław Pietrzyk
lek. Andrzej Piotrowicz
lek. Marek Mazan
lek. Tomasz Jurczak


Liczba łóżek: 40

Zajmujemy się leczeniem urazów narządu ruchu, zmian zwyrodnieniowych i zniekształcających, zespołów bólowych i przeciążeniowych. Do dyspozycji mamy 10 sal oraz nowoczesny blok operacyjny.

Oferujemy szeroką paletę zabiegów ortopedycznych i traumatologicznych z użyciem najnowocześniejszych technik i implantów oraz biotechnologii (materiały kościozastępcze, endogenne czynniki wzrostu). Rocznie wykonujemy około 1300 operacji, wśród nich: protezoplastyki stawów biodrowych i kolanowych, artroskopie stawu kolanowego z rekonstrukcjami więzadłowymi, korekcje zniekształceń (paluchy koślawe), zabiegi leczące neuropatie obwodowe (cieśń nadgarstka), plastyki tkanek miękkich (przykurcze, gangliony, torbiele, synowektomie), leczenie operacyjne złamań i zaburzeń zrostu, leczenie zapaleń kości i stawów.

W oddziale prowadzona jest kompleksowa rehabilitacja operowanych pacjentów pod kontrolą wyspecjalizowanego personelu.

W ramach diagnostyki hospitalizowanych pacjentów jest możliwość wykonania następujących badań:

  • EKG, Holter EKG, Holter RR, Echokardiografia;
  • EEG, EMG;
  • Spirometria;
  • Badania obrazowe – USG, RTG, tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny.

Poradnia Ortopedyczno-Urazowa, gwarantuje kontynuację i kompleksowość leczenia zaopatrywanych przez nas chorych.