ODDZIAŁ OBSERWACYJNO-ZAKAŹNY Z ODCINKIEM JEDNEGO DNIA LECZENIA CHORÓB WĄTROBY

Kierownik: dr n. med. Grzegorz Stolarek
Pielęgniarka oddziałowa: mgr Beata Cyba
Kierownik: tel. 48 361-52-21
Gabinet lekarski: tel. 48 361-52-23
Dyżurka pielęgniarek: tel. 48 361-52-22


Lekarze pracujący w oddziale:

lek. Grażyna Banasik-Michalak
lek. Dorota Bielczyc-Bęben
lek. Dorota Jastrzębska
lek. Aneta Murawska-Bernat
lek. Daria Porada
lek. Marzena Wiosna-Michałek


Liczba łóżek: 28

W oddziale hospitalizowani są pacjenci z powodu chorób zakaźnych o etologii bakteryjnej, wirusowej i grzybiczej oraz ci z podejrzeniem choroby zakaźnej. W ramach izby przyjęć prowadzone są konsultacje specjalistyczne.

W ramach programów lekowych odbywa się kwalifikacja pacjentów i leczenie Interferonem i Rybawiryną.

W oddziale wykonuje się zabiegi diagnostyczne, takie jak biopsja wątroby i punkcja lędźwiowa. Wykonywane są także badania z dziedziny diagnostyki molekularnej (badania genetyczne), takie jak: HBV, HCV, HIV oraz diagnostyki mikrobiologicznej.

W ramach diagnostyki hospitalizowanych pacjentów jest możliwość wykonania następujących badań:

  • EKG;
  • EEG, EMG;
  • Badania obrazowe – USG, RTG, tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny;
  • Badania bakteriologiczne, pełny zakres badań laboratoryjnych.

Celem naszym jest stworzenie takich warunków, aby wykorzystać wszystkie dostępne środki: wiedzę, umiejętności zespołu, osiągalne metody diagnostyczne i lecznicze w celu pomocy choremu i możliwie szybkiego powrotu do zdrowia.

W ciągu roku hospitalizowanych jest około 1800 pacjentów.